حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

مشاوره حذفیات کنکور سراسری 98

با توجه اینکه در کنکور سراسری 98 دو نوع از سوالات برای داوطلبان نظام جدید و قدیم مطرح می شود حذفیات دروس عمومی و اختصاصی در این دو دسته متفاوت است . هر ساله از سوی سازمان سنجش و هفته نامه ی این سازمان حذفیات کنکور سراسری منتشر می شود که با توجه به اینکه در کنکور سراسری 98 دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و جدید شرکت می کنند حذفیات مربوط به هر گروه هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی متفاوت خواهد بود . اطلاع کامل از حذفیات کنکور سراسری 98 برای تمامی کنکوری ها دارای اهمیت می باشد زیرا از بخش های اعلام شده در کنکور سراسری 98 سوالی مطرح نمیشود لذا با اطلاع از حذفیات کنکور 98 از صرف زمان برای مطالعه بخش هایی که مورد سوال واقع نمی شود جلوگیری خواهد شد . 

مشاوره حذفیات کنکور سراسری 98

با توجه اینکه در کنکور سراسری 98 دو نوع از سوالات برای داوطلبان نظام جدید و قدیم مطرح می شود حذفیات دروس عمومی و اختصاصی در این دو دسته متفاوت است . هر ساله از سوی سازمان سنجش و هفته نامه ی این سازمان حذفیات کنکور سراسری منتشر می شود که با توجه به اینکه در کنکور سراسری 98 دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و جدید شرکت می کنند حذفیات مربوط به هر گروه هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی متفاوت خواهد بود . اطلاع کامل از حذفیات کنکور سراسری 98 برای تمامی کنکوری ها دارای اهمیت می باشد زیرا از بخش های اعلام شده در کنکور سراسری 98 سوالی مطرح نمیشود لذا با اطلاع از حذفیات کنکور 98 از صرف زمان برای مطالعه بخش هایی که مورد سوال واقع نمی شود جلوگیری خواهد شد . با توجه به اینکه کنکور نظام جدید در سال 98 برای اولین بار برگزار می شود در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد حذفیات کامل کنکور نظام جدید در دسترس نیس و حذفیات اعلام شده بر اساس تذکر عنوان شده در پیشگفتار کتاب های درسی نظام جدید در این بخش اعلام می شود و پس از انتشار فهرست کامل حذفیات کنکور 98 توسط سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد . در ادامه حذفیات کنکور 98 نظام قدیم و جدید در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی در پایه دهم و  یازدهم و دوازدهم را بررسی می کنیم .

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید دروس عمومی

در بخش پیشگفتار مربوط به درس دین و زندگی عنوان شده است مطالب بیشتر بدانیم ، پاسخ به سوالات شما ، فعالیت هایی که با علامت * مشخص شده اند ، پیشنهاد ، پاورقی ها و دانش تکمیلی نباید در آزمون ورودی دانشگاه ها مورد سوال واقع شود .

در بخش پیشگفتار مربوط به دروس عربی ، فارسی ، نگارش و زبان انگلیسی هیچ مطلبی عنوان نشده است .

توجه مهم : قسمت های که در این بخش اعلام شده است بر اساس بخش مقدمه کتاب دروس عمومی نظام جدید می باشد و حذفیات قطعی منابع کنکور 98 نظام پس از اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید تجربی

در بخش پیشگفتار کتاب های اختصاصی رشته تجربی به ترتیب عنوان های زیر ، عدم طرح سوال اعلام شده است .

زمین شناسی : بیشتر بدانید

ریاضی : مطلبی عنوان نشده است .

فیزیک : مطلبی عنوان نشده است .

زیست : بیشتر بدانید و واژه شناسی

شیمی : آیا میدانید ، تفکر نقادانه ، در میان تارنما

توجه مهم : فهرست کامل و قطعی حذفیات کنکور 98 به محض اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید ریاضی

در بخش پیشگفتار کتاب های اختصاصی ریاضی به ترتیب عنوان های زیر اعلام شده است که سوال طرح نشود

ریاضی : مطلبی عنوان نشده است .

فیزیک : مطلبی عنوان نشده است .

شیمی : آیا میدانید ، تفکر نقادانه ، در میان تارنما

توجه مهم : فهرست کامل و قطعی حذفیات کنکور 98 به محض اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید انسانی

در  بیشتر کتاب های اختصاصی انسانی در بخش های بیشتر بدانید طرح سوال مجاز اعلام نشده است .

 

توجه مهم : فهرست کامل و قطعی حذفیات کنکور 98 به محض اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

 

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

حذفیات درس های عمومی نظام قدیم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی به شرح زیر می باشد.

توجه : این حذفیات مربوط به کنکور سال گذشته است و با توجه به اینکه منابع نظام قدیم تغییراتی نداشته احتمالا در کنکور 98 نیز همین حذفیات اعمال می شود . در صورتی که حذفیات تغییراتی داشته باشد در این بخش اضافه خواهد شد .

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

 

حذفیات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته ریاضی شرح زیر می باشد.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

 

 

حذفیات کنکور تجربی 98 نظام قدیم

حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته تجربی شرح زیر می باشد.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

 

 

حذفیات کنکور انسانی 98 نظام قدیم

حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته انسانی شامل موارد می باشد.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

 

منبع:حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

ثبت نام مدارس شاهد 97 – 98 – بودجه بندی آزمون های گاج 97 – 98 – زمان ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 97 – 98 – شرایط ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 97 – 98 – برنامه راهبردی آزمون های قلم چی 97 – 98– شهریه پردیس خودگردان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی – انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته های تجربی،ریاضی،انسانی،هنر و زبان – معدل لازم برای انتخاب رشته انسانی – معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی در پایه نهم – معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی در پایه نهم به دهم – ترمیم معدل برای کنکور سراسری 98 – دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97 – دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 – دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 97 – معرفی کنکور زبان به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها – معرفی رشته انسانی و کتاب ها و شغل های این رشته – معرفی کنکور هنر به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها – معرفی رشته ریاضی و کتاب ها و شغل های این رشته – معرفی کنکور انسانی به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها – دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 – اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97 شامل زمان نتایج اولیه و نتایج نهایی – دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 ریاضی و تجربی و انسانی و زبان و هنر – اعلام نتایج کنکور سراسری 97 شامل زمان نتایج اولیه و نتایج نهایی – معرفی کنکور رشته ریاضی به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها – ثبت نام آزمون دکتری 98 و زمان ثبت نام – معرفی رشته تجربی و کتاب ها و شغل های این رشته – دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 98 – دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 – معرفی کنکور رشته تجربی به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها – دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 98 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 و زمان ثبت نام – ثبت نام کنکور سراسری 98 ریاضی و تجربی و انسانی به همراه زمان ثبت نام – منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی – شرایط شرکت و ثبت نام در کنکور دکتری 98 – شرایط شرکت و ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 98 – شرایط شرکت و ثبت نام در کنکور سراسری 98 ریاضی و تجربی و انسانی – تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 – تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران و جانبازان و رزمندگان در انتخاب رشته کنکور سراسری – بارم بندی دروس متوسطه اول شامل هفتم ، هشتم ، نهم نوبت اول و دوم ( دی و خرداد ) – بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی – بارم بندی دروس پایه یازدهم تجربی ، ریاضی ، انسانی – برنامه ریزی کنکور 98– بهترین منابع کنکور 98 – بهترین منابع کمک درسی سال یازدهم تجربی ، ریاضی ، انسانی – زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری – آیا کنکور 98 بصورت دو کنکور برگزار خواهد شد؟ – شرایط تحصیل مجدد در رشته های پزشکی – بهترین منابع کمک درسی سال دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی – شرایط انصراف از دانشگاه – سهمیه ها در کنکور سراسری – نحوه برگزاری کنکور سراسری 98 و 99 – زمان برگزاری کنکور سراسری 98 – اهمیت دوران باقی مانده تا کنکور سراسری – دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم – روش صحیح مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور سراسری – بهترین منابع درسنامه و تست فیزیک دهم تجربی و ریاضی – بهترین منابع تست و درسنامه فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی – معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی دهم – معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی یازدهم – شک کردن بین دو گزینه در سوالات کنکور و آزمون آزمایشی – تمرکز حواس هنگام مطالعه دروس کنکور– روش افزایش تراز آزمون قلم چی ، گزینه دو ، گاج ، سنجش ( بخش یک ) – بهترین منابع و کتاب های تست زیست یازدهم – بهترین منابع و کتاب های تست زیست دهم – روش مطالعه فیزیک کنکور – روش خلاصه نویسی دروس کنکور – بررسی اشتباه در انتخاب رشته – روش مطالعه زیست کنکور – کارنامه سبز ( محرمانه ) کنکور سراسری چیست – شرکت در کنکور تجربی با دیپلم ریاضی یا انسانی – روش مطالعه شیمی کنکور – راهنمای دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – شرایط تغییر رشته در پایه دهم – اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی 97 – دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای 97 – اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی 97 – راهنمای دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم نظام جدید پایه دوازدهم – اعلام نتایج مدارس شاهد 97 – 98 – ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 97 – دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ارشد فراگیر پیام نور 97 – وسایل مورد نیاز در روز کنکور – دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 به همراه پاسخنامه– بودجه بندی آزمون های گزینه دو 97 – 98 – ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان پایه ششم به هفتم 97 – 98– شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 – دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98– ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 – ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 98 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 – شرایط ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 – دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 – منابع آزمون سنجش هوش مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 – زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 – سایت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 98 – اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 – کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 – کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 – ثبت نام آزمون سنجش هوش مدارس نمونه دولتی پایه ششم به هفتم 97 – 98 – کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 – ثبت نام آزمون سنجش هوش مدارس نمونه دولتی پایه ششم به هفتم 97 – 98 – کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 – کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 – کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم 97 – 98 – دفترچه ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم 97 – 98 – در کنکور سراسری 99 نحوه برگزاری و طراحی سوالات چگونه است – مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 98 – ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور سراسری 98 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99 – مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 – ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 – نحوه طراحی سوالات آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 – 99 به همراه شرایط و نحوه و زمان – زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 – 98 – بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم 97 – 98 – حذفیات کنکور سراسری 98 نظام جدید و قدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *